CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 8 PHÂN KHU PARIS – VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tháng 8 phân khu Paris dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Áp dụng chính sách này từ tháng 8 cho đến khi có chính sách mới thay thế:

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 8 PHÂN KHU VENICE – VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tháng 8 phân khu Venice dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Áp dụng chính sách này từ tháng 8 cho đến khi có chính sách mới thay thế:

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 8 PHÂN KHU MONACO – VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tháng 8 phân khu Monaco dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Áp dụng chính sách này từ tháng 8 cho đến khi có chính sách mới thay thế:

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 8 PHÂN KHU MANHATTAN – VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tháng 8 phân khu Manhattan dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Áp dụng chính sách này từ tháng 8 cho đến khi có chính sách mới thay thế:

 

 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THÁNG 8 BOUTIQUE – VINHOMES IMPERIA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tháng 8 sản phẩm Boutique dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Áp dụng chính sách này cho đến khi có chính sách mới thay thế: